Peter Kempe Paneldeltagare

Svenska Kyrkan Örebro

Paneldeltagare för

26. Barns rätt till andlighet

Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 12

Familjepedagog i Svenska kyrkan Örebro