100 img 1209

Helene Löwgren Föreläsare

Uppsala kommun

Föreläsare för

24. Uppsala vässar arbetet med mänskliga rättigheter

Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 10

Helene arbetar som samordnare för nationella minoriteten romer inom socialförvaltningen, Uppsala kommun