Nina Klinge-Nygård Föreläsare

Uppsala kommun

Föreläsare för

24. Uppsala vässar arbetet med mänskliga rättigheter

Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 10

Nina arbetar som utvecklingsledare vid avdelningen för social hållbarhet på kommunledningskontoret i Uppsala kommun, inom frågor som rör mänskliga rättigheter/demokrati.