Johan Cederlund Föreläsare

Region Jönköpings län

Föreläsare för

37. Hur gör vi när vårdpersonal diskrimineras av patienterna?

Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 13

jurist, Region Jönköpings län