Malin Skreding Hallgren Föreläsare

Region Jönköpings län

Föreläsare för

37. Hur gör vi när vårdpersonal diskrimineras av patienterna?

Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 13

etikrådet, Region Jönköpings län