100 eivor blomqvist 01 pressbild

Eivor Blomqvist Föreläsare

Region Jönköpings län

Föreläsare för

37. Hur gör vi när vårdpersonal diskrimineras av patienterna?

Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 13

etikrådet, Region Jönköpings län

Personlig presentation

Sektionschef inom avd Folkhälsa och sjukvård på regionledningskontoret inom Region Jönköpings län. Sekreterare i regionens etikråd. Samordnare för andlig vård i länet.