Saleh Dirawi Föreläsare

Sundsvalls kommun

Föreläsare för

Sundsvall kortar vägen till arbetsmarknaden via SMART INTEGRATION

Fredag 13:00 - 13:30 Lilla scen

Samordnare Integration