Susanne Wigorts Yngvesson Paneldeltagare

Teologiska Högskolan Stockholm

Paneldeltagare för

49. AI och transhumanism – ska även robotar ha rättigheter?

Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 14

Docent i etik, lektor i Teologi och Mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan Stockholm

07. Samvetsklausuler i vården - en aktuell fråga nu och i framtiden?

Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 13

Docent i etik vid Teologiska högskolan Stockholm som bl.a. författat en bok en samvetsfrihet.

69. Finns det glastak även i himlen?

Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 14

Docent i etik