100

Anna-Lena Westman Föreläsare

Göteborgs stad, Intraservice
Biografi

Projektledare med erfarenhet av implementering av stora it-stöd.
Arbetat med verksamhets- och personalutveckling i många år inom Göteborgs Stad