Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Snabbare och närmare vård genom samverkan och ny teknik

Snabbare och närmare vård genom samverkan och ny teknik Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 10:30 - 11:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Föreläsare: Maria Klingberg

Sjuksköterskor i hemsjukvården i kommuner i Fyrbodal larmas via en larmapp ut som första resurs vid prio 1 larm, så kallade IVPA-uppdrag, I Väntan På Amulans. Tack vare appen kan operatörer på SOS Alarm se var kommunsjuksköterskorna befinner sig och avgöra om de är närmare patienten än ambulansen. Kommunsjuksköterskorna har utrustats med larmtelefoner med larmapp, medicinteknisk utrustning och läkemedel samt utbildats i akutvårdsinsatser.
Språk

Svenska

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Maria Klingberg

Maria Klingberg Föreläsare

Projektledare Samverkande sjukvård
Samverkande sjukvård/NU-sjukvården/Västra Götalandsregionen

Jag är i grunden kommunikatör, en kompetens som är mycket användbar i mitt arbete som projektledare för Samverkande sjukvård, en samverkan mellan sjukhuset i Fyrbodal (NU-sjukvården), kommuner, vårdcentraler och jourcentraler i Fyrbodal och 1177, SOS Alarm och Sjukvårdens larmcentral i Västra Götalandsregionen.