Header image for Vitalis 2022
Profile image for Patientkontrakt

Patientkontrakt Passed

Wednesday May 18, 2022 10:30 - 11:00 F1

Lecturers: Anette Nilsson, Lisbeth Löpare Johansson

Track: Nära vård

Hur kan vi öka samskapandet tillsammans med invånarna/patienterna genom Patientkontrakt – gemensamma överenskommelser utifrån vad som är viktigt för individen? Syfte att förbättra delaktighet, tillgänglighet, samverkan och samordning. Konkreta exempel från några län.



Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Profile image for Anette Nilsson

Anette Nilsson Lecturer

Projektledare
Sveriges kommuner och regioner

Arbetar 50% på SKR med omställningen till nära vård. Är projektledare för införandet av Patientkontrakt som bidrar till att konkretisera personcentrerat förhållningssätt i praktiken.
Mina andra 50% arbetar jag i region Jönköping som utvecklingsstrateg med framtidens hälso-och sjukvård

Profile image for Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Lecturer

Samordnare Nära vård
SKR

Lisbeth Löpare Johansson är samordnare för Nära vård på SKR. Uppdraget innebär att samordna SKRs stöd till regioner och kommuner i omställningen till Nära vård och samverkan med regeringskansliet och myndigheter. Lisbeth har mer än 25 -års erfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor på systemledningsnivå och kommer närmast från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.