Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Killed for Organs - dokumentärfilm med svensk text Passed

Thursday November 15, 2018 17:00 - 17:30 Globala scenen

Panelists: Andrea Elvhage, Nicolas Strömback

ISHR Sweden anordnar filmvisning med diskussionsstund, tillsammans med SHRIC.


Den kinesiska regimen har länge tillåtit att organ skördas från dödsdömda fångar i samband med avrättningar. Mindre känt är att organ även tas från levande samvetsfångar. Flera länder har nu stiftat lagar för att förhindra organturism.


Redan 2006 publicerades Bloody Harvest, den första oberoende rapporten om organstölder från samvetsfångar i Kina, och i juni 2016 kom en uppdaterad version på 680 sidor. I rapporten framgår att Falun Gong-utövare utgör den största gruppen drabbade (Falun Gong är en fredlig qigong- och meditationsmetod), men även tibetaner, kristna och uigurer utsätts för systematiska organstölder.


De tillfångatagna offren utgör en levande organbank som förser kinesiska sjukhus en i princip obegränsad tillgång på organ. Offren utsätts för rutinmässiga läkarkontroller med blod- och vävnadsprover, och löper sedan stor risk att få sina organ stulna för transplantation – en process som alltid innebär att den drabbade mister livet. Organen säljs för stora pengar, och såväl sjukhus, läkare, fängelser, poliser och staten tar del av profiten.


Det är hög tid att även Sverige agerar. 

Organizer

International Society for Human Rights Sweden

Tags

Den egna kroppen, Akuta insatser, Brott mot mänskligheten, FN:s allmänna förklaring 70 år, Folkmord, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mänsklig säkerhet, Politiskt våld, Statligt våld, Strukturellt våld, Terrorism , Tortyr

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Näringsliv, Media

Lecturers

Andrea Elvhage Panelist

Representant i Supporting Human Right in China (SHRIC)

Nicolas Strömback Panelist

Jurist och sakkunnig i organstölder i Kina,
International Society of Human Right in Sweden (ISHR)