Header image for Vitalis 2022
Profile image for Hälsodata, risk eller möjlighet? Goda exempel

Hälsodata, risk eller möjlighet? Goda exempel Passed

Tuesday May 17, 2022 14:10 - 15:00 F6

Lecturers: Clara Hellner, Sebastiaan Meijer

Track: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Dessa två dragningar - inkl frågor/svar gnm spårledarna - har till syfte att dela goda exempel, visa på möjligheter och inspirerar fler att följa efter för tillämningar av dataanvändning inom hälso- och sjukvård/life science för innovation, forskning, utveckling och bättre patientsäkerhet 

Seminar type

Live

Lecturers

Profile image for Clara Hellner

Clara Hellner Lecturer

Forsknings- och innovationsdirektör
Region Stockholm

Clara representerar Region Stockholms Centrum för Hälsodata

Profile image for Sebastiaan Meijer

Sebastiaan Meijer Lecturer

Professor
KTH

Professor, prefekt, vice skolchef med mål att integrera forskning, undervisning och verklighet inom vård och hälsa. Blir entusiastisk av de riktig svåra utmaningar.