Header image for Vitalis 2022
Profile image for Aktuella rättsfrågor inom e-hälsa

Aktuella rättsfrågor inom e-hälsa Passed

Tuesday May 17, 2022 11:30 - 12:00 A4

Lecturer: Maria Jacobsson

Vad sker inom pågående regeringsuppdrag på området? Hur påverkas Sverige av utvecklingen inom EU? Vad pågår inom eSam, Digg och regelverksgruppen inom Vision e-hälsa 2025 när det gäller rättsligt stöd och inventering av juridiska utmaningar? Behövs det ett nytt juridiskt stöd för regioner och kommuner?

Language

Svenska

Topic

Säkerhet

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Kommun
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Juridik
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Etik

Lecturers

Profile image for Maria Jacobsson

Maria Jacobsson Lecturer

Rättschef
Ehälsomyndigheten

Föreläsning av Maria Jacobsson, rättschef, E-hälsomyndigheten.