Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Aktuella rättsfrågor inom e-hälsa

Aktuella rättsfrågor inom e-hälsa Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 11:30 - 12:00 A4

Föreläsare: Maria Jacobsson

Vad sker inom pågående regeringsuppdrag på området? Hur påverkas Sverige av utvecklingen inom EU? Vad pågår inom eSam, Digg och regelverksgruppen inom Vision e-hälsa 2025 när det gäller rättsligt stöd och inventering av juridiska utmaningar? Behövs det ett nytt juridiskt stöd för regioner och kommuner?

Språk

Svenska

Ämne

Cybersecurity, Information Security, Privacy

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Management, Municipality, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Documentation,, Law, Judicial procedures, Information security, Government information, Ethics

Föreläsare

Profilbild för Maria Jacobsson

Maria Jacobsson Föreläsare

Rättschef
Ehälsomyndigheten

Föreläsning av Maria Jacobsson, rättschef, E-hälsomyndigheten.