Header image for Vitalis 2020
Profile image for Psykologi som möter patienternas behov

Psykologi som möter patienternas behov Passed

Wednesday August 26, 2020 08:45 - 09:10 Digital psykologi

Lecturer: Jesper Enander

Psykisk ohälsa är ett växande problem, men tillgången till psykologi möter inte det behov som finns på primärvårdsnivå. Föreläsningen beskriver rådande evidens för att bedriva psykologbesök via video, samt vilka framgångsfaktorerna är för att på ett lyckat sätt kunna digitalisera psykologi med målet att erbjuda bedömning, diagnos och rätt behandling till hela Sveriges befolkning.

Språk

Svenska

Subject

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Appar

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Jesper Enander

Jesper Enander Lecturer

Chefspsykolog
KRY

Jesper Enander är chefspsykolog och ansvarig för KRYs psykologverksamhet. Han forskar vid Karolinska Institutet där han disputerade inom området digital psykologi.