Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 23. Transpersoners utsatthet för våld

23. Transpersoners utsatthet för våld Passed

Thursday November 15, 2018 15:00 - 16:00 T1

Lecturer: Ulrika Westerlund
Moderator: Pär Viktorsson Harrby
Panelists: Frank Berglund , Maria Tillquist, Yolanda Bohm

Transpersoner är en grupp som i högre utsträckning än befolkningen i stort riskerar att utsättas för våld av olika slag. Undersökningar visar att det är vanligare att transpersoner utsätts för diskriminering, trakasserier och direkt våld än befolkningen i allmänhet. Transpersoner skattar också sin egen hälsa som dålig i högre utsträckning än befolkningen i allmänhet och det är även vanligare med psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicid. På vilket sätt bidrar samhällets cis- och heteronormer till transpersoners utsatthet för våld? Vilka förändringar och konkreta åtgärder måste sättas in för att förbättra transpersoners hälsa? 

Medverkande: Ulrika Westerlund, regeringens särskilda utredare för transpersoners levnadsvillkor i Sverige, m.fl.

Organizer

Mänskliga Rättighetsdagarna

Tags

Diskriminering, HBTQI-personer, Självskadebeteende, Trakasserier

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Ulrika Westerlund Lecturer

Regeringens särskilda utredare för transpersoners levnadsvillkor i Sverige

Pär Viktorsson Harrby Moderator

Karlsson & Wiktorsson AB

Pär Viktorsson Harrby är processledare, utbildare och konsult inom organisationsutveckling och jämlikhetsfrågor. Han är medgrundare till förändringsbyrån Karlsson & Wiktorsson och har en bakgrund från bland annat RFSL, Reach for Change, UMO.se och Friends.

Frank Berglund Panelist

Förbundsordförande, RFSL Ungdom

Maria Tillquist Panelist

RFSL

Kurator på RFSL Stödmottagning

Yolanda Bohm Panelist

Transaktivist och spoken word - artist