Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Ung framtid!? - Unga från Demokratidagen berättar Passed

Monday December 6, 2021 12:00 - 12:30 Lilla scenen

Panelists: Christoffer Fuentess, Emre Karakoc, Johanna Ödman, Olof Asklund , Vanessa Bojang

Vad säger de unga själva och vad vill de prata om? Under sommaren genomförde Göteborgs stad ett feriearbete där unga fick möjlighet att producera filmer om hur unga kan påverka och få stöd i staden. Fyra gymnasieungdomar med spetskompetens inom filmproduktion, musikproduktion, samhällsfrågor och marknadsföring anställdes med uppdraget att planera ett upplägg för 30 feriearbetande ungdomar under sommaren. Frågor om rasism och homofobi blev särskilt framträdande i många samtal och workshopar vilket ledde till att de unga ville fortsätta engagera sig även efter sommaren.

Lyssna till ungdomarna själva som presenterar sitt projekt och visar några av de filmer som gjordes under sommaren. Personal från Socialförvaltning Sydväst beskriver även hur de integrerar demokrati- och inflytande frågor i sin vardagsverksamhet.

Detta miniseminarium genomförs i samarbete med Demokratidagen i stadsområde Sydväst i Göteborg som äger rum den 7 december. Demokratidagen är ett forum för dialog där unga, tjänstepersoner och politiker möts under en dag för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Förutom att synliggöra för hur unga kan påverka olika frågor i samhället, är syftet att öka toleransen och bryta ner fördomar i samhället.

Organizer

Demokratidagen i Västra Göteborg, Göteborgs Stad

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Förtroendevalda

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas
Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Metod

Lecturers

Christoffer Fuentess Panelist

Emre Karakoc Panelist

Johanna Ödman Panelist

Inget

Olof Asklund Panelist

Vanessa Bojang Panelist

Inget