Header image for Vitalis 2022
Profile image for Befolkningsdata - samtal och dialog

Befolkningsdata - samtal och dialog Passed

Tuesday May 17, 2022 11:30 - 12:00 F6

Moderator: Jesper Ekberg
Panelists: Anders Ekholm, Emma Spak, Maja Fjaestad

Track: Befolkningsdata - population based health

Paneldiskussion och möjlighet till dialog i rummet
Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Live

Objective of lecture

Övrigt

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande)

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling

Lecturers

Profile image for Jesper Ekberg

Jesper Ekberg Moderator

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Profile image for Anders Ekholm

Anders Ekholm Panelist

Senior Rådgivare
Institutet för Framtidsstudier

Anders Ekholm är framtidsforskare med inriktning på välfärd och teknologiförändring. Han har i olika roller skrivit om framtidens vård- och omsorg, och hur demografiska, värderingsmässiga förändringar tillsammans med en snabb teknologisk utveckling driver på utvecklingen.

Profile image for Emma Spak

Emma Spak Panelist

Sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Regioner

Profile image for Maja Fjaestad

Maja Fjaestad Panelist