Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 15. Ett liv fritt från våld - vad är hälso- och sjukvårdens roll?

15. Ett liv fritt från våld - vad är hälso- och sjukvårdens roll? Passed

Thursday November 15, 2018 13:00 - 14:30 T3

Key-note speakers: Ann Wolmar, Carina Eliason
Lecturers: Elina Dahlöf, Karin Stefansson
Speaker: Viveca Reimers
Moderator: Fredrik Carlson

Västra Götalandsregionen har antagit Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter. Ett av målen handlar om rätten till frihet från våld och hälso- och sjukvårdens roll i att förebygga och upptäcka våldsutsatthet. Västra Götalandsregionen är bland de första i Sverige att besluta om att all hälso- och sjukvårdspersonal som gör hälsobedömningar ska gå utbildning om våld, och ställa frågor om våld på rutin.

Hur påverkar våld hälsan? Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Barn- och ungdomspsykiatrin i Kungälv (BUP) bjuder vi in till ett interaktivt och fördjupande seminarium. Vi delar med oss av våra erfarenheter av att rutinmässigt fråga barn om våld och rätten till ett liv fritt från våld - för varje människa.

Organizer

Västra Götalandsregionen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Tags

Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter
Våld i nära relationer
Våld mot barn
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Profile image for Ann Wolmar

Ann Wolmar Key-note speaker

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Utvecklingsledare

Profile image for Carina Eliason

Carina Eliason Key-note speaker

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Områdeschef

Elina Dahlöf Lecturer

BUP-mottagning Kungälv

Psykolog

Karin Stefansson Lecturer

BUP-mottagning Kungälv

Kurator

Profile image for Viveca Reimers

Viveca Reimers Speaker

Västra Götalandsregionen

Chef avdelning mänskliga rättigheter

Profile image for Fredrik Carlson

Fredrik Carlson ModeratorExhibitor

Västra Götalandsregionen