Header image for Vitalis 2022
Profile image for Hur digitalisering kan förbättra livskvalitén för den äldre patienten

Hur digitalisering kan förbättra livskvalitén för den äldre patienten Passed

Wednesday May 18, 2022 11:30 - 12:00 A4

Lecturers: Anna Manestam, Thorleif Nilsen, Yohanna Moosavian Lööf

Track: Välfärdsteknik

Vårdsverige står inför stora utmaningar med resursbrist kombinerat med en ökad andel äldre i befolkning. Det finns en tro att digitalisering av vården innebär ett ökat avstånd mellan patient och vårdgivare men tvärtemot vad många tror så kan digitala lösningar faktiskt skapa en förbättrad relation. Med många multisjuka patienter och med tvärprofessionella team runt patienten krävs ett välfungerande samarbete med säker informationsdelning och bra kommunikation. 

Vår erfarenhet är att digitala hjälpmedel kan:

  • öka patientsäkerheten genom att göra det lätt att göra rätt 
  • frigöra tid från vårdpersonal - vilket innebär ökad tid för det patientnära arbetet 
  • Ge en bättre upplevelse av vården för såväl patient som vårdpersonal

 

För att digitalisera processer krävs utvecklade arbetssätt, innovativa lösningar och engangemang. Hör mer om våra erfarenheter av att inför digitala vårdprocesstöd i våra verksamheter.Language

Svenska

Topic

Digitala hjälpmedel

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Lecturers

Profile image for Anna Manestam

Anna Manestam Lecturer

Affärsutvecklare
Capio Äldre och mobil vård

Affärsutvecklare på Capio Äldre och mobil vård.

Thorleif Nilsen Lecturer

Affärsområdeschef
Capio Äldre och mobil vård

Profile image for Yohanna Moosavian Lööf

Yohanna Moosavian Lööf Lecturer

Sjuksköterska & kvalitetssamordnare
Capio Geriatrik Sollentuna

Sedan tidigare utbildad kommunikatör och webbredaktör. Skolade sedan om mig till sjuksköterska, och har sedan oktober 2020 varit med och startat upp Capio geriatrik Sollentuna.