Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Varför och hur ska Svenska kyrkan vara en aktiv aktör i arbetet mot afrofobi i Sverige idag? Passed

Thursday November 15, 2018 12:00 - 12:30 Stora scen

Panelists: Araia Girmai Sebhatu, Mamadou Malcolm Jallow

Detta miniseminarium arrangeras av Svenska kyrkan på regional och lokal nivå i Stockholm. Det tar sin utgångspunkt i rätten till ett liv fritt från våld som alla människor har och zoomar in mer specifikt på strukturell rasism och afrofobi i Sverige idag. 


Det som gör seminariet intressant är att det dels syftar till att synliggöra afrofobins konkreta uttryck i samhället med hjälp av experter på området och dels också strävar efter att formulera konkreta visioner tillsammans med nyckelpersoner inom kyrkan för hur Svenska kyrkan kan och bör arbeta med frågan. 


Det är ett seminarium som riktar sig till alla som vill veta mer om arbetet mot afrofobi och rasism, och om Svenska kyrkans arbete med mänskliga rättigheter i Sverige idag. Med Vitboken om de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna har Svenska kyrkan gått i bräschen för arbetet i Sverige med att ta itu med sin koloniala historia och vad som krävs för att återupprätta personer och grupper som blivit utsatta för förtryck. Nu är det tid för kyrkan att bredda sitt arbete mot rasism och kolonialistiskt arv på alla nivåer inom organisationen och som röst ut i resten av samhället.  


Organizer

Svenska kyrkan

Tags

Det offentliga rummet
Afrofobi
Antirasism
Metod och verktyg
Rasism

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Araia Girmai Sebhatu Panelist

Stiftsprost Stockholmsstift

Mamadou Malcolm Jallow Panelist

Verksam inom Afrosvenskars riksförbund och ordförande i Afrosvenskarnas forum för rättvisa