Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Glokal utblick på mänskliga rättigheter

Glokal utblick på mänskliga rättigheter Passed

Tuesday December 7, 2021 09:30 - 10:30 R2

Lecturers: Chantal Coté, Johru Robyn, Karin Norlin Bogren
Panelist: Helena Olsson

Under 2021 har ICLD startat upp ett nätverk av 16 kommuner i Sverige och Sydafrika, Zambia och Botswana som samarbetar för att utveckla den lokala demokratin och kommunernas kapacitet att förverkliga mänskliga rättigheter för sina medborgare. 

ICLD driver sedan 2009 ett Sida-finansierat program kallat Kommunala partnerskapsprogrammet, där en kommun eller region i Sverige samarbetar med en motsvarande part i ett av 20 samarbetsländer. Samarbetena sker genom ömsesidiga och resultatinriktade projekt som bidrar till fyra kärnområden av lokal demokrati: jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande. Då dessa också är grundpelare i ett rättighetsbaserat arbetssätt är det enkelt för oss att se hur de bidrar till både demokrati och MR samtidigt. Naturligtvis kan man tänka sig scenarier där demokratiskt valda kommunledningar fattar beslut som försämrar människors rättigheter - detta är också något som vi skulle kunna be de deltagande kommunerna att ta upp; ifall detta är något de har erfarenhet av.

Under detta första år av nätverket ska kommunerna förbereda ett treårigt projekt och för att göra det ligger fokus på att de konsultera intressenterna för det problemområde de vill utforska. Detta är det konkreta arbete som kommunerna kan berätta om jämte andra erfarenheter från sina respektive kommuner. ICLD är stolta över att erbjuda denna globala utblick på lokala MR-frågor.

Organizer

ICLD

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid region

Language

Svenska

Ämnestaggar

Global utveckling
Teori

Lecturers

Chantal Coté Lecturer

Johru Robyn Lecturer

Karin Norlin Bogren Lecturer

Helena Olsson Panelist