Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Glokal utblick på mänskliga rättigheter

Glokal utblick på mänskliga rättigheter Har passerat

Tisdag 7 december 2021 09:30 - 10:30 R2

Föreläsare: Chantal Coté, Johru Robyn, Karin Norlin Bogren
Paneldeltagare: Helena Olsson

Under 2021 har ICLD startat upp ett nätverk av 16 kommuner i Sverige och Sydafrika, Zambia och Botswana som samarbetar för att utveckla den lokala demokratin och kommunernas kapacitet att förverkliga mänskliga rättigheter för sina medborgare. 

ICLD driver sedan 2009 ett Sida-finansierat program kallat Kommunala partnerskapsprogrammet, där en kommun eller region i Sverige samarbetar med en motsvarande part i ett av 20 samarbetsländer. Samarbetena sker genom ömsesidiga och resultatinriktade projekt som bidrar till fyra kärnområden av lokal demokrati: jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande. Då dessa också är grundpelare i ett rättighetsbaserat arbetssätt är det enkelt för oss att se hur de bidrar till både demokrati och MR samtidigt. Naturligtvis kan man tänka sig scenarier där demokratiskt valda kommunledningar fattar beslut som försämrar människors rättigheter - detta är också något som vi skulle kunna be de deltagande kommunerna att ta upp; ifall detta är något de har erfarenhet av.

Under detta första år av nätverket ska kommunerna förbereda ett treårigt projekt och för att göra det ligger fokus på att de konsultera intressenterna för det problemområde de vill utforska. Detta är det konkreta arbete som kommunerna kan berätta om jämte andra erfarenheter från sina respektive kommuner. ICLD är stolta över att erbjuda denna globala utblick på lokala MR-frågor.

Arrangör(er)

ICLD

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Global utveckling, Teori

Föreläsare

Chantal Coté Föreläsare

Johru Robyn Föreläsare

Karin Norlin Bogren Föreläsare

Helena Olsson Paneldeltagare