Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

43. Hbtq-personers våldsutsatthet Passed

Friday November 16, 2018 09:00 - 10:00 T1

Lecturer: Maria Tillquist

RFSL Stödmottagning (fd brottsofferjour) har gett stöd till hbtq-personer utsatta för hot eller våld i 20 år och har en unik erfarenhet på området. Vi erbjuder både känslomässigt och praktiskt stöd till personer utsatta för hatbrott, våld i nära relation, hedersrelaterat hot och våld samt sexuellt våld. Under seminariet beskriver Maria Tillquist (kurator på RFSL Stödmottagning)  våldsutsatta hbtq-personers erfarenheter och behov, samt våra erfarenheter av att ge stöd.

RFSL Stödmottagning har, förutom att ge stöd till enskilda personer, dessutom utvecklats till att bli ett kunskapscentrum för frågor om våld och hbtq och är ofta tillfrågade för utbildningar, referensgrupper samt används av andra professionella för rådgivning i klientärenden. Under det senaste året har vi sammanställt ett kunskapsstöd som beskriver våra erfarenheter av både de stödsökandes behov och våra arbetsmetoder. 

Vi ser en stor efterfrågan och ett stort behov hos många andra, både ideella, kommunala och landstingsfinansierade verksamheter, att förbättra stödet till och kunskapen om våldsutsatta hbtq-personer. 60 min


Organizer

RFSL

Tags

Hemmet, Arbetsplatsen, Skolan, Det offentliga rummet, Nätet, Hatbrott, HBTQI-personer, Hedersvåld

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Maria Tillquist Lecturer

RFSL

RFSL´s brottsofferjour