Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

52. Nej till våld – Ja till att inkludera barn, unga och vuxna Passed

Friday November 16, 2018 09:00 - 10:00 Presscenter

Lecturers: Daniel Werkmäster, Gunilla Sjöblom, Monica Söderström, Sara Rostvik

Ingen ska behöva avstå från att göra det som den vill för att utvecklas till en hel person. Uppsala kommun driver ett utvecklingsarbete med människorättsbaserat arbetssätt inom 4 pilotverksamheter: förskola, fritid, arbetsmarknad och konstmuseum. Fritid har tagit fram ett metodmaterial ”Ortens Parlament” där vi tillsammans med de unga arbetat fram metoder i hur samtal kring demokrati och inkludering kan ta sin form. Förskolan har fokus på trygghet, tillgänglighet och inkludering för att förebygga kränkningar och våld. Arbetsmarknad har som mål att nyanlända kvinnor inte ska behöva avstå från en plats på arbetsmarknaden. Uppsala Konstmuseum är det första konstmuseet i landet att vara HBTQ-certifierad. I vårt gemensamma utvecklingsarbete lär vi av varandras verksamheter och hittar lösningar på hur våld i alla dess former kan motverkas och förebyggas. Under utvecklingsarbetets gång har vi även drivit ett gemensamt projekt ”Utanförskap – Innanförskap”. Upplägget för seminariet är en kombination av föredragning och workshop.

 

Organizer

Uppsala kommun

Tags

Demokrati, Icke-våld, Metod och verktyg, Mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger, Tjänstepersoner vid kommun , Förtroendevalda

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Daniel Werkmäster Lecturer

Gunilla Sjöblom Lecturer

Gunilla Sjöblom är verksamhetschef för Fritid Uppsala.
Gunilla.sjoblom@uppsala.se

Monica Söderström Lecturer

Monica Söderström är utvecklingschef inom arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala kommun.
Monica.soderstrom@uppsala.se

Sara Rostvik Lecturer

Sara Rostvik är biträdande förskolechef i Uppsala kommun.
sara.rostvik@uppsala.se