Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 79. På flykt och försvunnen - utsatta barn och unga i migration

79. På flykt och försvunnen - utsatta barn och unga i migration Passed

Friday November 16, 2018 14:30 - 15:30 C6

Lecturers: Christian Frödén , Elisabet Svedberg, Hanna Scott
Moderators: AmirA Hashemi-Nik, Klas Herrmansson

Länsstyrelserna har under 2018 haft ett regeringsuppdrag att tillsammans med relevanta aktörer ta fram enhetliga regionala rutiner för arbetet med ensamkommande barn som försvinner. När ett barn eller en ungdom lämnar samhällets skyddsnät och dessutom inte har vårdnadshavare i landet, är risken stor att individen faller offer för våld, exploatering och människohandel. Särskilt viktiga artiklar i Barnkonventionen som berör målgruppen ensamkommande barn som försvinner är bland annat artikel 19 och 20 som handlar om barnets rätt till skydd från alla former av våld samt skydd och stöd för barn som berövats sin familjemiljö. Seminariet kommer belysa hur rutiner på regional/lokal nivå har byggts upp av länsstyrelserna, vad innebär rutinerna och vilka lärdomar kan dras av arbetet. En panel bestående av Polismyndigheten, Socialstyrelsen och representant från civilsamhället diskuterar hur vi gemensamt ser till att framtagna rutiner ger verklig effekt och skyddar barn och unga från våld och exploatering framöver. 

Organizer

Länsstyrelsen i Stockholms län

Tags

Det offentliga rummet, På flykt, Ensamkommande, Metod och verktyg, Våld mot barn

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Christian Frödén Lecturer

Polis

Elisabet Svedberg Lecturer

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Hanna Scott Lecturer

Sveriges Stadsmissioner

Profile image for AmirA Hashemi-Nik

AmirA Hashemi-Nik Moderator

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Profile image for Klas Herrmansson

Klas Herrmansson Moderator