Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 75. Vem skyddar mig från våld?

75. Vem skyddar mig från våld? Passed

Friday November 16, 2018 14:30 - 15:30 T3

Moderator: Nina Rung
Panelists: Anna Norlén, Gerd Olofsson, Hans Elfström, Karin Ödquist Drackner, Marie Hugander Juhlin

Sverige var först i världen med att införa antiagalagstiftning och har enligt barnkonventionen en skyldighet att skydda barn från alla former av våld.

Genom de globala målen för hållbar utveckling har Sverige tagit på sig en ledarroll i arbetet för att stoppa alla former av våld mot barn. Samtidigt är våld mot barn ett eftersatt område i svensk lag i förhållande till bestämmelserna i barnkonventionen och 36 % av barnen i Sverige uppger att de utsätts för våld i hemmet.

I rapporten ”Vem skyddar mig från våld” lyfter UNICEF Sverige upp barnens röster för att belysa hur attityder, rådande lagstiftning, barns svaga rättsliga ställning och bristen på samverkan får konsekvenser för barn som upplever och utsätts för våld i hemmet.

UNICEF Sverige bjuder in till ett samtal med experter om barns upplevelser av våld i hemmet och vikten av upprättelse. Vad ger barnens berättelser oss för kunskap om deras upplevelser? Vad blir effekterna av att barn inte blir lyssnade till och tagna på allvar i kontakten med myndigheter och rättsväsende? Och vad blir konsekvenserna för barnen när samverkan mellan myndigheter brister? Vilka utmaningar står vi inför och vilka förändringar vill vi se?


Organizer

UNICEF Sverige

Tags

Hemmet, Barn, Våld i nära relationer, Våld mot barn, Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Nina Rung Moderator

Anna Norlén Panelist

Ericastiftelsen

Gerd Olofsson Panelist

Familjebehandlare

Hans Elfström Panelist

Södertälje kommun