Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Artrosskolan – digitalt via 1177 stöd och behandling

Artrosskolan – digitalt via 1177 stöd och behandling Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 13:30 Vård på distans

Föreläsare: Julia Ström

Lyssna till vår arbetsprocess från idé till pilotprojekt - ett samarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen. Artros är en av våra största folksjukdomar som växer med en åldrande befolkning. Var fjärde person över 45 år har artros i någon led. Men artros drabbar även yngre. Redan idag kostar Artros samhället miljarder i vård- och sjukskrivningskostnader och innebär ofta dagligt lidande för patienten. Behandlingen vid artros är indelad i tre steg där basen som gäller alla är information, träning och viktkontroll. Nästa steg är läkemedel och hjälpmedel. Sista steget är operation, en åtgärd som dock bara är nödvändig för ett fåtal av de drabbade. Artrosskolan En effektiv åtgärd för att tillgodose basen i behandlingen (information, träning och viktkontroll) är artrosskolan som vanligtvis sker i grupp på vårdcentraler och rehabiliteringsmottagningar över hela landet. Resultaten av artrosskolan visar att 60 % av de patienter som genomgår skolan hoppar av väntelistan till operation och 26 % av deltagarna slutar med sina (artros)läkemedel. Idag är det dock bara var femte patient som diagnostiserats med artros som genomgår artrosskolan och det har visat sig vara svårt att nå de yngre patienterna. Digital artrosskola För att nå en bredare målgrupp såg vi behovet av en digital version av den redan framgångsrika artrosskolan. En digital lösning skulle göra åtgärden mer flexibel och tillgänglig för fler artrospatienter. Framtagandet av den digitala artroskolan för behandlingsplattformen stöd och behandling på 1177.se startade i Kalmar län och har där utvecklats och testats i omgångar. För att ytterligare utveckla den digitala artrosskolan utformades ett samarbete mellan regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen (Jönköping, Kalmar, Östergötland). Vi står idag inför ett sista steg i att utforma det gemensamma innehållet i den digitala artrosskolan. Därefter planeras ett pilotprojekt med behandlare och patienter i våra tre regioner. Pilotprojektet kommer att utvärdera effekterna av den digitala artrosskolan, samt vårdgivarens och patientens upplevelse av att använda den digitala artrosskolan. Utifrån dessa resultat justeras vid behov innehållet och därefter planeras en bredare implementering till alla berörda vårdgivare i sydöstra sjukvårdsregionen. Här kommer den digitala artrosskolan att presenteras tillsammans med våra erfarenheter av att utveckla och samarbeta kring ett nytt digitalt verktyg. Du får ta del av processen från idé till där vi är idag och hur planerna ser ut för framtiden.

Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Julia Ström

Julia Ström Föreläsare

Region Kalmar län

Verksamhetsutvecklare digitalisering inom rehabiliteringen i Region Kalmar län.