Header image for Vitalis 2022
Profile image for Min Vård Gävleborg - Bakgrund

Min Vård Gävleborg - Bakgrund Passed

Wednesday May 18, 2022 08:30 - 09:15 A2

Lecturers: Elisabeth Berglönn, Peo Hermansson, Simon Nilsson

Track: Min Vård Gävleborg

Passet har följande underrubrker:

* Hur vi vävt samman digitaliseringsbehovet och den ökade tillgänglighetsförväntan med den demografiska utmaningen och arbetet med God och Nära vård.

* Konceptuell beskrivning av Min vård Gävleborg

* Program- och projektstruktur

* Strategiska principbeslut

- Egenbyggd triagemotor

- Omfattningen av införandet

- Assisterad triage

- Bokningsbiljetter

- Konsultationer istället för remisser

- Öppettider

- Avsändare väljer brådskandegrad

- Eskalering mellan professioner och huvudmän

- Externa aviseringar

- Länskliniker

- Primärvårdskluster
Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Appar, Patientsäkerhet

Lecturers

Elisabeth Berglönn Lecturer

eHälsostrateg
Region Gävleborg

e-Hälsostrateg. Huvudprojektledare Min vård Gävleborg

Profile image for Peo Hermansson

Peo Hermansson Lecturer

Chefsläkare

Profile image for Simon Nilsson

Simon Nilsson Lecturer

Utvecklingschef HoS

I grunden specialistläkare inom Internmedicin. Innehaft chefsuppdrag på olika nivåer i Region Gävleborg. Sedan 2017 haft uppdraget som Utvecklingschef för Hälso- och sjukvården.