Header image for Vitalis 2022
Profile image for Regiongemensam vårdenhet för egenmonitorering

Regiongemensam vårdenhet för egenmonitorering Passed

Wednesday November 23, 2022 13:15 - 13:30 Mötesplats Egenmonitorering

Lecturer: Erica Sandberg

Track: Mötesplats egenmonitorering 23/11 Stockholm, Egenmonitorering


Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt

Lecturers

Profile image for Erica Sandberg

Erica Sandberg Lecturer

Digitaliseringsstrateg
Västra Götalandsregionen

Arbetar på Koncernstab digitalisering, koncernkontoret Västra Götalandsregionen. Fokus hälsa, och interaktion invånare och patient. Klinisk bakgrund hälso- och sjukvård. Arbetat i flera olika strategiska uppdrag och roller.