Header image for Vitalis 2022
Profile image for Hälsodata, risk eller möjlighet? Myndighetspanel

Hälsodata, risk eller möjlighet? Myndighetspanel Passed

Tuesday May 17, 2022 13:20 - 14:10 F6

Moderators: Anders Blanck, Nasim Farrokhnia
Panelists: Agneta Karlsson, Annemieke Ålenius, Olivia Wigzell, Peter Arrhenius

Track: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Myndighetspanelens deltagare får respektive 5 minuter för ett inledningsanförande att reda ut sitt uppdrag (och aktuella aktiviteter) i området. Åtföljt av debatt lett gnm spårledarna för att diskutera vägen framåt gnm respektive mandat och insatser. 

Seminar type

Live

Lecturers

Anders Blanck Moderator

Profile image for Nasim Farrokhnia

Nasim Farrokhnia Moderator

Hälso- och sjukvårdschef
Microsoft

Hälso- och sjukvårdschef inom Microsofts västeuropa-team sedan April 2022. Nasim kommer arbeta nära hälso- och sjukvården med fokus på att verka för att digitala verktyg tas in för att skapa nya möjligheter för såväl vårdpersonal som patienter.

Nasim Farrokhnia har arbetat inom svensk hälso- och sjukvård under de senaste 25 åren, som läkare, forskare och chef. Närmast kommer hon från tjänsten som Sverigechef på psykologappen Mindler.se. Innan dess var hon kvalitets- och forskningschef på Kry. Nasim Farrokhnia har tidigare varit verksamhetsområdeschef på SÖS-akuten och finns kvar som anknuten forskare och föreläsare vid KI SÖS (Institutionen för klinisk utbildning och forskning). Hon är också ordförande i eHälsoläkarföreningen, intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

Profile image for Agneta Karlsson

Agneta Karlsson Panelist

Generaldirektör
TLV

Jag är generaldirektör på TLV. Vi fattar beslut om subvention och pris på läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi gör också hälsoekonomiska utvärderingar av läkemedel och medicintekniska produkter åt regionerna. Vi använder och vill öka användningen av hälsodata i vårt beslutsfattande och i vår uppföljning. I flera rapporter har vi beskrivit möjligheter och utmaningar med det.

Profile image for Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius Panelist

Avdelningschef
eHälsomyndigheten

Är sedan 2018 avdelningschef på eHälsomyndigheten och ansvarar främst för samordningen av regeringens satsningar på e-hälsa samt bevakning av vad som händer i omvärlden inom detta område.
Representerar Sverige i EU:s nätverk för e-hälsa samt ansvarar för myndighetens medverkan i EU:s Joint Action Towards the European Health Data Space.
Ansvarar för covidbeviset.
Aktuella uppdrag som genomförs nu under min ledning är regeringsuppdragen som avser ett statlig nationellt datautrymme för bilddiagnostik samt en nationell digital infrastruktur för kvalitetsregister.

Profile image for Olivia Wigzell

Olivia Wigzell Panelist

Generaldirektör
Socialstyrelsen

Profile image for Peter Arrhenius

Peter Arrhenius Panelist

VD
Inera