Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Unga skyddar unga Passed

Tuesday December 7, 2021 12:00 - 12:30 Lilla scenen

Lecturer: Tyra
Moderator: Lotta Schneider
Panelists: Eva Barron, Viktoria Tryggvadottir Rolka

Röda Korsets ungdomsförbunds verksamheter syftar till att öka barn och ungas möjligheter till utveckling trots utmaningar och problem. Vi ser ett alltmer polariserat samhälle där klyftorna och ojämlikheten fortsätter att öka. I det här samtalet pratar vi om hur civilsamhället bidrar med skyddsfaktorer som stärker individers egen förmåga att motverka sin utsatthet samt vilka strukturella åtgärder behöver vidtas för att minska ojämlikheten i Sverige. 

Organizer

Röda Korsets Ungdomsförbund

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Ämnestaggar

Barn och unga, Shrinking space

Lecturers

Tyra Lecturer

Läxhjälpare i Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg

Lotta Schneider Moderator

Förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund

Eva Barron Panelist

Stadsmissionen i Göteborg

Viktoria Tryggvadottir Rolka Panelist

Kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg