Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 40. Samernas existentiella (o)trygghet

40. Samernas existentiella (o)trygghet Har passerat

Torsdag 17 november 2022 16:00 - 17:00 Mältaren

Utställare: Göteborgs universitet

Moderator: Peter Johansson
Paneldeltagare: Johannes Rimpi, Kristina Sehlin MacNeil, Mikael Kuhmunen, Sara-Elvira Kuhmunen

Samerna har under senare år rönt flera rättsliga framgångar när det gäller markrättigheter. Dessa har dock följts av ökad rasism, hot om våld och fysiskt våld. Efter Girjasdomen fann man exempelvis skjutna renar inom samebyns vinterbetesland. I tillägg till detta pågår ett strukturellt våld mot koloniala förtecken där samers traditionella marker är under ständigt hot att exploateras i andra syften såsom gruvdrift, elproduktion, skogsavverkning, etc. Som exempel har många samer vittnat om hur regeringens besked om gruvan i Gállok rivit upp gamla intergenerationella trauman samt skapat nya sådana vilka allvarligt påverkar samers psykiska hälsa. Panelen kommer att diskutera vad det innebär att som urfolk ständigt leva med vad som ofta kallas minoritetsstress och ett ständigt överhängande hot om både strukturellt och fysiskt våld.


Arrangör(er)

Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet & Göteborgs universitet

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Civilsamhälle

Språk

Svenska

Ämnestagg

Minoriteter

Nivå

Grund

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Peter Johansson Moderator

Göteborgs universitet

Lärare och forskare, Inst. f. globala studier, Göteborgs universitet.

Johannes Rimpi Paneldeltagare

Sametingets ungdomsråd

Ordförande i Sametingets Ungdomsråd

Kristina Sehlin MacNeil Paneldeltagare

Várdduo - Centre for Sami Research, Umeå University

Forskare vid Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Profilbild för Mikael Kuhmunen

Mikael Kuhmunen Paneldeltagare

Sirges sameby

ordförande Sirges sameby

Sara-Elvira Kuhmunen Paneldeltagare

Ordförande Sáminuorra - Svenska samernas riksungdomsorganisation