Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Sjukvård i skottlinjen – en fråga om liv och död Passed

Thursday November 15, 2018 12:00 - 12:30 Globala scenen

Seminariet handlar om dagens situation för hälso- och sjukvård under väpnad konflikt samt om krigets lagar med särskilt fokus på de regler som skyddar densamma.

Organizer

Svenska Röda korset

Tags

Krig- och konfliktzoner, Akuta insatser

Form

Miniseminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No