Header image for Vitalis 2022
Profile image for Journalen 2.0 - Framtida behov och vision ur regionperspektiv

Journalen 2.0 - Framtida behov och vision ur regionperspektiv Passed

Wednesday May 18, 2022 10:50 - 11:00 A5

Lecturer: Sven-Åke Svensson

Track: Journalen via nätet - 10-årsjubileum

Del 3 av Journalen via nätet - 10-års-jubileum! :: Framtiden är nu!

I framtiden kommer Journalen vara ett mer aktivt stöd för patienter och dess närstående. Visionen är:

- Helhet och sammanhållet ur ett invånarperspektiv
- Fördjupat kunskapsstöd
- Aktivt medskapande
- Proaktivt och sjukdomsförebyggande

Sven-Åke Svensson, e-hälsostrateg Region Jönköping ger sin bild av framtiden


Language

Svenska

Topic

Invånare/Patientbehov

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Profile image for Sven-Åke Svensson

Sven-Åke Svensson Lecturer

E-hälsostrateg
Region Jönköpings län

Som e-hälsostrateg har jag ett långsiktigt och övergripande ansvar att driva e-hälsofrågor både regionalt och nationellt. Att se till helheten och hur olika e-tjänster och verksamhetssystem ska fungera tillsammans på så optimalt sätt som möjligt. Omvärldsbevakning, kartläggning och analys inför beredning och framtagande av beslutsunderlag. I rollen ingår att omsätta beslut till riktlinjer, strategier och handlingsplaner samt delta i regionala och nationella styrgrupper. Identifiera aktuella och framtida behov samt funktionella gap i e-tjänster och system. Övergripande utredningar och förändringsledning vid införande av nya tjänster och vid innovationsprojekt.