Header image for Vitalis 2022
Profile image for Forskarnätverket för digital vård växer: Samtal kring trender i digitala tjänster & vårdmöten

Forskarnätverket för digital vård växer: Samtal kring trender i digitala tjänster & vårdmöten Passed

Thursday May 19, 2022 14:00 - 14:30 A5

Moderator: Isabella Scandurra
Panelists: Evalill Nilsson, Felicia Gabrielsson Järhult, Gunnar O. Klein, Nasim Farrokhnia

Track: Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad

Svenska forskarnätverket för digital vård’s session " Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad" avslutas med ett panelsamtal med titeln

Forskarnätverket för digital vård växer: Samtal kring trender i digitala tjänster & vårdmöten.

Forskarnätverkets styrgrupp diskuterar aktuell forskning i Sverige och "abroad" som knyter tillbaka till fynden vi hört under dagen.Läs mer om forskarnätverket på http://digitalcareresearch.se

Language

Svenska

Topic

Vårdtjänster

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik

Lecturers

Profile image for Isabella Scandurra

Isabella Scandurra Moderator

Senior forskare (lektor), assistant professor.
Örebro Universitet

Isabella Scandurra disputerade 2008 i medicinsk informatik vid Uppsala universitet, och har sedan dess i olika tappningar arbetat med att göra ehälsosystem mer användbara. För alla användare, såväl patienter, som för närstående och vårdprofessionella.

Hon har deltagit i det nationella forskningskonsortiet DOME sedan starten 2012, och är numer även en kronisk patient, vilket gör både forskningen och praktiken än mer levande.

Vid sidan av forskaryrket gör det henne till en stark patient-företrädare i Sverige.

Profile image for Evalill Nilsson

Evalill Nilsson Panelist

Verksamhetsledare
eHälsoinstitutet

Evalill Nilsson är universitetslektor och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap.

Profile image for Felicia Gabrielsson Järhult

Felicia Gabrielsson Järhult Panelist

Universitets adjunkt/doktorand
Jönköping Academy, School of Health and Welfare, Jönköping University

Medlem i Styrgrupp för Svenska forskarnätverket för digital vård. Lärare på masterprogrammet i Kvalitetsförbättring & ledarskap på JU.

Profile image for Gunnar O. Klein

Gunnar O. Klein Panelist

Prof
Örebro universitet

Seniorprofessor i Informatik/eHälsa som dessutom arbetar som allmänläkare

Profile image for Nasim Farrokhnia

Nasim Farrokhnia Panelist

Hälso- och sjukvårdschef
Microsoft

Hälso- och sjukvårdschef inom Microsofts västeuropa-team sedan April 2022. Nasim kommer arbeta nära hälso- och sjukvården med fokus på att verka för att digitala verktyg tas in för att skapa nya möjligheter för såväl vårdpersonal som patienter.

Nasim Farrokhnia har arbetat inom svensk hälso- och sjukvård under de senaste 25 åren, som läkare, forskare och chef. Närmast kommer hon från tjänsten som Sverigechef på psykologappen Mindler.se. Innan dess var hon kvalitets- och forskningschef på Kry. Nasim Farrokhnia har tidigare varit verksamhetsområdeschef på SÖS-akuten och finns kvar som anknuten forskare och föreläsare vid KI SÖS (Institutionen för klinisk utbildning och forskning). Hon är också ordförande i eHälsoläkarföreningen, intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.