Header image for Vitalis 2021
Profile image for Varför uteblir patienten?

Varför uteblir patienten?

Lecturer: Ingmar Veinberg

Track: Framtidens omsorg och vård

Sent avbokade och uteblivna besök är ett problem för vården. Vårdpersonal sitter overksamma, operationssalar är tomma och tider som kunde gå till andra patienter är otillsatta. Kostnaden för samhället är flera miljarder årligen. Flera utredningar och avhandlingar i ämnet ger en fingervisning på vilka som är orsakerna och hur man hanterat problemet hittills. Seminariet tar upp fynden från dessa utredningar och sammanställer de på ett överskådligt sätt. 

Language

Svenska

Topic

Invånare/Patientbehov

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Ingmar Veinberg

Ingmar Veinberg Lecturer

CodeZyme

Läkare med mångårig erfarenhet av slutenvård och öppenvård. Jobbar deltid kliniskt inom primärvården och deltid som Chief Medical Officer på CodeZyme.