Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Kultur, språk och identitet - bevarande eller förändring? Passed

Thursday November 15, 2018 13:30 - 14:00 Lilla scen

Lecturer: Katarina Popovic

Hur resonerar unga företrädare för nationella minoriteter kring kultur, språk och identitet idag och för framtiden? 

 

På seminariet presenterar journalisten och författaren Margit Silberstein en ny broschyr där hon intervjuat unga personer från nationella minoriteter om deras tankar och erfarenheter kring identitets- språk- och kulturfrågor. Broschyren lanseras under MR-dagarna och finns att hämta i vår monter xxxx

 

Sverige har sedan snart 20 år haft en samlad minoritetspolitik för att stärka de nationella minoriteterna och stödja de nationella minoritetsspråken och kulturerna. Från år 2019 stärks rättigheterna ytterligare. 

 

Organizer

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Tags

Mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region

Lecturers

Katarina Popovic Lecturer

Länsstyrelsen i Stockholm