Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Trygghet för hbtqi-personer – ett aktivt arbete

Trygghet för hbtqi-personer – ett aktivt arbete Har passerat

Torsdag 17 november 2022 14:00 - 14:30 Lilla scenen

Föreläsare: Anna-Karin Caspersson, Erik Gyll

Hbtqi-personer har varit och är fortfarande en utsatt grupp i samhället och i kyrkan. Hur kan arbetet intensifieras för att skapa inkluderande och trygga platser där hbtqi-personer vill och kan delta med upplevelsen att sammanhangen inkluderar hela livet och identiteten? I panelen förs samtal om hur medvetenheten om att kampen ständigt måste fortsätta kan stärkas, hur vi kan stödja varandra i arbetet för inkludering och hur hbtqi-personers röst och erfarenhet är bärande. 

Arrangör(er)

Svenska kyrkan

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Civilsamhälle

Språk

Svenska

Ämnestagg

Metod

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Profilbild för Anna-Karin Caspersson

Anna-Karin Caspersson Föreläsare

EKHO

Verksamhetsutvecklare på EKHO - Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer

Erik Gyll Föreläsare

Svenska kyrkan

Chef för diakoni och hållbar utveckling på Svenska kyrkans nationella nivå. Initiativtagare och upphovsperson till Regnbågsnyckeln.