Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for Trygghet för hbtqi-personer – ett aktivt arbete

Trygghet för hbtqi-personer – ett aktivt arbete Passed

Thursday November 17, 2022 14:00 - 14:30 Lilla scenen

Lecturers: Anna-Karin Caspersson, Erik Gyll

Hbtqi-personer har varit och är fortfarande en utsatt grupp i samhället och i kyrkan. Hur kan arbetet intensifieras för att skapa inkluderande och trygga platser där hbtqi-personer vill och kan delta med upplevelsen att sammanhangen inkluderar hela livet och identiteten? I panelen förs samtal om hur medvetenheten om att kampen ständigt måste fortsätta kan stärkas, hur vi kan stödja varandra i arbetet för inkludering och hur hbtqi-personers röst och erfarenhet är bärande. 

Organizer

Svenska kyrkan

Form

Miniseminarium (25 minuter)

Target group

Civilsamhälle

Language

Svenska

Ämnestagg

Metod

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Lecturers

Profile image for Anna-Karin Caspersson

Anna-Karin Caspersson Lecturer

EKHO

Verksamhetsutvecklare på EKHO - Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer

Erik Gyll Lecturer

Svenska kyrkan

Chef för diakoni och hållbar utveckling på Svenska kyrkans nationella nivå. Initiativtagare och upphovsperson till Regnbågsnyckeln.