Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp - Egenmonitorering

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp - Egenmonitorering

Föreläsare: Christer Rosenberg

Spår: Egenmonitorering

Digitala vårdtjänsters införande diskuteras överallt i hälso- och sjukvårdssystemet.De digitala satsningar som främst görs i landet berör främst s.k. videobesök, onlinekonsultationer, chatt och triagering vid nybesök. Samtidigt pågår ett stort arbete med det nationella kunskapsstödet med införande av standardiserade vårdförlopp, numera kallade personcentrerade vårdförlopp, för basal utredning av t.ex. hjärtsvikt. Den stora utmaningen för vården, är införande av digitala vertyg och arbetssätt för kontinuerlig uppföljning av svårt kroniskt sjuka. Vi vet att det kraftigt förbättrar livskvaliteten hos dessa individer, förbättrar arbetsmiljön för medarbetare och gör vården avsevärt mer kostnadseffektiv. Denna föreläsning bidrar till att förenkla och öka förståelsen för införande, det vardagliga användandet och uppföljning av digitala verktyg för individer med en eller flera kroniska sjukdomar.Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Management, Patient safety, Usability

Föreläsare

Profilbild för Christer Rosenberg

Christer Rosenberg Föreläsare