Header image for Vitalis 2021

Sedan 2017 har kommunerna successivt gått in som ägare till Inera. En grupp på Inera arbetar med särskilt fokus på kommunala frågor för att fånga in och lyfta kommunernas behov inom framför allt områdena socialtjänst inklusive kommunal hälso- sjukvård, skola, arkitektur och infrastruktur. I ett samtal med personer från Ineras kommungrupp kommer det att ges en inblick i flera av de initiativ och uppdrag som pågår. Uppdragen kommer att beskrivas kort gör att ge en sammanfattande bild av vad som är gjort, vad som pågår och vad som händer framåt. Exempel på initiativ som kommer att lyftas är stödet till socialtjänsten för adressboksstruktur kopplat till Säker Digital Kommunikation, Arkitekturgemenskapen, Arkinera, Identitet och åtkomst i kommuner, tjänster riktade till kommuner och pilot med kommuner i 1177.

Language

Svenska

Topic

Kommunal eHälsa

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Välfärdsutveckling, Kommun

Lecturers

Börje Shameti Lewin Lecturer

Strateg
Inera

Karin Bengtsson Lecturer

SKR

Karin arbetar på Inera och SKR med digitaliseringsfrågor inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Linda Benedicto Lecturer

Inera

Profile image for Peter Mannerhagen

Peter Mannerhagen Lecturer

IT arkitekt
Inera

Mitt fokus ligger på verksamhetsstödjande arkitektur för kommuner.