Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Kärlek börjar aldrig med bråk

Kärlek börjar aldrig med bråk Passed

Friday November 16, 2018 10:00 - 10:30 Lilla scen

Lecturers: Sofie Markne, Stina Widman

Vi har utarbetat ett våldspreventivt arbete riktat till skolungdomar där fokus ligger på att problematisera rådande normer kopplat till kön, sexualitet, sex, porr, machokultur, genus och våld. Vi har skapat ett metodmaterial som innehåller: föreläsning för yrkesverksamma, 6 workshops i olika ämnen för ungdomar, utvärdering och uppföljning. Seminariet skall ge publiken ett smakprov från workshopsmaterialet samt idéer och inspiration på hur en kan lägga upp ett våldsförebyggande arbete i sin egna verksamhet.

Organizer

Juventas Ungdomsjour i Södertälje

Tags

Skolan
Det offentliga rummet
Barn
Maskulinitet
Sexualiserat våld
Våldets effekter
Våldsprevention

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Sofie Markne Lecturer

Juventas ungdomsjour i Södertälje

Vi har utarbetat ett våldspreventivt arbete riktat till skolungdomar där fokus ligger på att problematisera rådande normer kopplat till kön, sexualitet, sex, porr, machokultur, genus och våld. Vi har skapat ett metodmaterial som innehåller: föreläsning för yrkesverksamma, 6 workshops i olika ämnen för ungdomar, utvärdering och uppföljning. Seminariet skall ge publiken ett smakprov från workshopsmaterialet samt idéer och inspiration på hur en kan lägga upp ett våldsförebyggande arbete i sin egna verksamhet.

Stina Widman Lecturer

Juventas Ungdomsjour i Södertälje