Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Precisionsmedicin – från koncept till vårdens vardag

Precisionsmedicin – från koncept till vårdens vardag Har passerat

Torsdag 20 maj 2021 13:00 - 14:00 1. Live

Moderator: Sara Lei
Paneldeltagare: Anders Edsjö, Dag Larsson, Frida Lundmark, Markus Lingman, Nasim Farrokhnia

Precisionsmedicin är löftet om rätt behandling till rätt patient. Snabb kunskapsutveckling kring sjukdomsmekanismer, molekylärbiologisk diagnostik och diagnostisk bildbearbetning ger förutsättningar till nya behandlingsalternativ. Patienten kan ges den behandling som utifrån tillgänglig evidens kan ge bästa utfall och dessutom undviks behandling med begränsad effekt. Nettoeffekten blir mer relevant behandling för den individuella patienten och bättre samlat utfall och minskad överbehandling på populationsnivå. För att förverkliga dessa möjligheter behöver vården ställas om så att patienterna vid välgrundad misstanke om viss sjukdom testas mot panel av olika diagnostiska verktyg. Det kan vara gensekvensiering, analys av proteinuttryck i fenotypning, avancerad bilddiagnostik eller annan information. Resultatet av en sådan integrerad diagnostik kan då matchas mot tillgänglig kunskap om bästa möjliga behandlingsalternativ för den individuella patientens profil. Precisionsmedicinens möjligheter påverkar vårdens organisation både i form av remissvägar och specialisering.   Dessutom behöver detta stödjas av tillgång till data och effektiv informationshantering. Vi har undersökt delarna i en sådan omställning och vill samtala om förutsättningarna för osvensk hälso- och sjukvård och behov av anpassning för att infria de löften som precisionsmedicin för med sig.


Språk

Svenska

Ämne

Precision Medicine

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Nyckelord

Welfare development,, Patient centration, Innovation/research

Föreläsare

Profilbild för Sara Lei

Sara Lei Moderator

Profilbild för Anders Edsjö

Anders Edsjö Paneldeltagare

Sektionschef
Region Skåne, Genomic Medicine Sweden

Patolog med inriktning på molekylär diagnostik. Sektionschef inom Klinisk genetik och patologi, Region Skåne och vice ordförande i ledningsgrupp för Genomic Medicine Sweden (GMS). Inom GMS även operativt aktiv som co-chair inom arbetsutskott för solida tumörer.

Dag Larsson Paneldeltagare

LIF

Frida Lundmark Paneldeltagare

LIF

Profilbild för Markus Lingman

Markus Lingman Paneldeltagare

Strateg, sjukhusledningen på Hallands Sjukhus
Region Halland

Markus Lingman är överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus. 2020 blev han även utnämnd till årets AI-svensk för sitt arbete med informationsdriven vård.

Nasim Farrokhnia Paneldeltagare

eHälsoläkarföreningen

Jag är läkare och forskare knuten till KI SÖS, ordförande i eHälsoläkarföreningen och medgrundare till www.digitalcareresearch.se Till vardags arbetar jag som Sverigechef på eHälsobolaget Mindler med fokus på psykisk hälsa.