Header image for Vitalis 2022
Profile image for Hälsodata, risk eller möjlighet? Summering

Hälsodata, risk eller möjlighet? Summering Passed

Tuesday May 17, 2022 16:45 - 17:00 F6

Lecturer: Anders Ekholm

Track: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Anders Ekholm gör en suppering utifrån vad föreläsare och paneldeltagare delat med sig under eftermiddagen, inkluderar egna reflektioner samt även loopar in synpunkter från användarpanelen (patienter och anhöriga) som också får avslutande anföranden. 

Seminar type

Live

Lecturers

Profile image for Anders Ekholm

Anders Ekholm Lecturer

Senior Rådgivare
Institutet för Framtidsstudier

Anders Ekholm är framtidsforskare med inriktning på välfärd och teknologiförändring. Han har i olika roller skrivit om framtidens vård- och omsorg, och hur demografiska, värderingsmässiga förändringar tillsammans med en snabb teknologisk utveckling driver på utvecklingen.