Header image for Vitalis 2022
Profile image for Egenmonitorering av patienter med svår kronisk sjukdom

Egenmonitorering av patienter med svår kronisk sjukdom Passed

Wednesday May 18, 2022 16:15 - 16:30 F1

Lecturer: Fredrik Gustafsson

Track: Egenmonitorering

Kroniska sjukdomar ökar och är en dominerande orsak till minskad livskvalitet för patienten, dödlighet och ökande sjukvårdskostnader för samhället. Patienter med svår kronisk sjukdom kräver återkommande inläggningar och tät kontakt med specialistvården för att få adekvat behandling. Vi har begränsad tillgänglighet till specialistvård i Sverige, vilket skapar ett behov av att leverera avancerad vård till kroniskt sjuka patienter i deras hem. Egenmonitorering för patienter med svår kronisk sjukdom kan stödja samverkan över olika vårdnivåer och göra vården mer jämlik genom ökad tillgänglighet av specialistkunskap oberoende av geografi.

Denna föreläsning handlar om var vi befinner vi oss i arbetet med egenmonitorering av patienter med svår kronisk sjukdom. Vilka lärdomar har vi gjort? Skiljer sig behoven av egenmonitoreringslösning för en svårt sjuk kroniker jämfört med en tjänst anpassad för patienter i en lindrigare fas? Vilka tekniska problem stöter vi på och finns det andra utmaningar som vi behöver lösa?

Language

Svenska

Topic

Vård i hemmet

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Fredrik Gustafsson

Fredrik Gustafsson LecturerExhibitor

Head of Digital Healthcare, Sweden
Siemens Healthineers

Driver Siemens Healthineers arbete med att digitalisera svensk sjukvård.