Header image for Vitalis 2021
Profile image for Patienten som medskapare av sin vårddokumentation

Patienten som medskapare av sin vårddokumentation Passed

Wednesday May 19, 2021 16:20 - 16:40 1. Live

Lecturers: Anna Saur Öberg, Carl Johan Orre, Harald Roos

Track: Framtidens omsorg och vård

Vården kretsar kring patienterna. Trots detta utvecklas hälso- och sjukvården vanligtvis utifrån professionella uppfattningar om hur vård ska levereras och dokumenteras.  

Region Skåne har anlitat patienter som jobbar tillsammans med vårdpersonal i utformningen av framtidens arbetsprocesser, där vårddokumentation är en viktig del.

Language

Svenska

Topic

Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Dokumentation

Lecturers

Profile image for Anna Saur Öberg

Anna Saur Öberg Lecturer

Patient- och medborgaransvarig, Skånes Digitala Vårdsystem, SDV.
Region Skåne

Anna har lång erfarenhet från sjukvården. Först som specialistsjuksköterska i anestesi och har därefter arbetat mycket med kvalitetsfrågor. Senaste åren har hon varit chef för patientsäkerhet på Skånes universitetssjukvård.

Profile image for Carl Johan Orre

Carl Johan Orre Lecturer

Patient och närståenderepresentant
Malmö Universitet

Patientrepresentant i ledningsgruppen för Helsingborgs lasarett. Universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, och är programledare för it och ekonomiprogrammet.

Harald Roos Lecturer

Ordförande styrgruppen för Skånes digitala vårdsystem, SDV.
Region Skåne

Harald Roos är läkare, ortoped, docent och varit chef i 20 år, senast som förvaltningschef för Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg. Nu är han aktiv ordförande i det största omställningsprojektet i Region Skånes historia.