Header image for Vitalis 2021
Profile image for Robust trådlös kommunikation för vård i hemmet

Robust trådlös kommunikation för vård i hemmet

Lecturer: Mikhail Popov

Track: Teknik

Dagens lösningar för vård-i-hemmet är ofta trådlösa och förlitar sig bland annat på befintlig WiFi- och mobilinfrastruktur. Våra byggnader, oavsett utvecklad fiberinfrastruktur, erbjuder dock inte per automatik en lösning som motsvarar dessa krav. Nya energieffektiva bostäder som dämpar radiovågor och försvårar access till utomhus basstationer kan göra mobilkommunikation helt obrukbar. Innerväggar av armerad betong orsakar också problem för WiFi och andra trådlösa accesslösningar inomhus. Denna presentation ger överblick i hur problem med dålig mobiltäckning, trådlös Internet access i energieffektiva byggnader och andra trådlösa teknologier kan åtgärdas. 


Presentationen är baserad på de senaste resultaten från RISE-lett forskningsprojektet ”Trådlös täckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader”. 


Förutom RISE deltar Netmore, Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen, JM, Atella fastigheter, Varbergs bostad, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Ericsson, och Alleato i projektet. Inom ramen för projektet skapas en teknisk lösning som gör att alla kan få tillgång till en robust trådlös uppkoppling som är till och med kvalitetssäkrad för vård i hemmet.

 
 

Language

English

Topic

Teknik

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Utbildning (utbildningsbevis)
Kommun
Test/validering
Patientsäkerhet

Lecturers

Profile image for Mikhail Popov

Mikhail Popov Lecturer

Senior scientist
RISE - Research Institutes of Sweden

Mikhail Popov is an expert in high-speed fiber, wireless and mobile communications, Internet-of-things (sensors, platforms and digital twins), privacy-preserving data transport and processing, and applied machine learning/AI.

Mikhail Popov holds a PhD in inverse problems of electromagnetic theory from the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm.

https://www.ri.se/sv/mikhail-popov