Header image for Vitalis 2022
Profile image for Innovation med hälsodata – går det?

Innovation med hälsodata – går det? Passed

Tuesday May 17, 2022 12:10 - 12:50 Event Area

Moderator: Peter Jihde

Track: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Innovation med hälsodata – går det?

Hälsa är en viktig förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. Den snabba kunskaps- och teknikutvecklingen kan revolutionera möjligheterna att ge flera ett längre liv i hälsa. Den öppnar upp för en mer träffsäker prevention, diagnostik och behandling. Hälsodata rymmer stor potential, men också olika utmaningar när det kommer till att dela och använda den på ett säkert sätt, så att den enskildes integritet skyddas.


Välkommen till ett seminarium på temat innovation med hälsodata. Peter Jihde, välkänd programledare, samtalar med aktörer som aktivt deltagit i och bidragit till Vinnovas satsning ”Vinter för innovation med hälsodata”. Peter Jihde är även aktiv i styrelsen för Beat Diabetes – en stiftelse vars mission är att leda kampen mot diabetes genom teknologi som bidrar till nya idéer och innovation.

Under seminariet lyfts frågor som: Hur kan vi bedriva innovation med hälsodata? Vad är hälsodata? Vad säger juridiken? Vad har vi för exempel på vinnande lösningar? Hur tar vi nästa kliv?

Vinnova kraftsamlar just nu på olika sätt för att bidra till att hälsodata kommer i användning. Innovationstävlingen Vinter är en av dessa. Vinter initierades som en pilotsatsning med syfte att dela och använda känsliga data för innovation. Vi valde att starta med hälsodata från personer med diabetes typ1, vi valde även tävling som format för att bjuda in företag och organisationer att utveckla sina innovativa idéer.

Ingen enskild sektor eller organisation kan ensam bidra till de lösningar vi behöver. Ingen enskild innovation är tillräcklig. Men, med flera aktörers gemensamma krafter kan vi åstadkomma innovation som gör skillnad.


Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Innovativ/forskning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Lecturers

Profile image for Peter Jihde

Peter Jihde Moderator

Styrelsemedlem
Stiftelsen Beat Diabetes.